Hajdúvidéki Református Egyházmegye 

+36 52 370 169 

 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.

Gyülekezetek

Oktatás

Idősgondozás

Börtönmisszió

Adventi koncert - Mészáros János Elek

| |
Írta: Szabadi Árpád

Adventi orgonahangverseny

| |
Írta: Szabadi Árpád

„Ha Isten velünk, ki ellenünk”

| |
Írta: Szabadi Árpád

A Reformáció 500. évfordulóját közösen ünnepelte a Bocskai és a Kálvin téri közösség. A programok sora október 29-én kezdődött a Kálvin téri gyülekezeti teremben. A Pécelről érkezett Margit István előadását hallgathatták meg az érdeklődők, „A reformáció spiritualitása” címmel. A következő napon ugyancsak a Kálvin téri templomban a Kecskés együttes ünnepi koncertjét hallgatták meg az érdeklődők „A reformáció zene és dalvilága” címmel.

A két gyülekezet közös ünnepi istentiszteletet tartott a Bocskai téri református templomban, október 31-én.

Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztor köszöntője után a Jó Pásztor Református Óvoda Csengettyű és Bárányka csoportjának műsorát tekintették meg a jelen lévők.

Ezt követően Somogyi László, Kálvin téri református lelkipásztor Márk könyvének 7. fejezetéből az első nyolc verset tolmácsolta, majd elénekelték a 90. zsoltárt.

Loment Péter lelkipásztor Lukács evangéliumának a 10 és Máté evangéliumának a 28. részéből hirdette az igét. Ennek kapcsán kifejtette, hogy 500 esztendővel ezelőtt nagyszerű dolog történt, amikor Luther Márton kiszögezte a wittenbergi vár kapujára 95 pontból álló téziseit azzal a szándékkal, hogy az emberek beszélgessenek Istenről, az ő igéjéről. Az is volt a cél, hogy minél többen és jobban megismerjék a Szentírást. Akkor lehetünk csak méltó utódok, ha nem felszínes keresztényként éljük az életünket, hiszen már Luther felismerte, hogy az igaz ember a hitből fog táplálkozni. Az üdvösséghez pedig elég, ha a ma embere elfogadja Jézus Krisztus megváltó kegyelmét. Éppen ezért fontos, hogy a felszínesség helyett az emberek szeressék Istent. Loment Péter elmondta, az Isten céllal teremtette meg az embert, nekünk pedig a tőle kapott ajándékokkal, képességekkel kell szolgálni őt.

Reformációs emlékünnep Szerepen

| |
Írta: Szabadi Árpád

A szerepi gyülekezet október 28-án, szombaton ünnepelte a reformáció 500. évfordulóját, s erre a szerepi elszármazottakat is meghívta. A helyiek s az ország minden részéről érkezett vendégek szinte minden padot megtöltöttek. Az igehirdetésben Izsák története elevenedett meg, aki visszatért arra a földre, ahol az apja, Ábrahám megtelepedett, s újra kiásta a régi kutakat, amelyeket időközben az ellenséges filiszteusok betömtek (1Móz 26:18). Ebben az elbeszélésben megragadható a reformáció lényege s a mai keresztyén ember feladata is. Az istentisztelet keretében lelepleztük a Szerepen szolgált lelkipásztorok emléktábláját is.

Ezt követően Dr. Nyakas Miklós (a Hajdúböszörmény-Kálvin téri gyülekezet presbitere), a Hajdúsági Múzeum egykori igazgatója tartott előadást a Sárrét reformációjáról. Nagyrészt saját kutatásainak eredményeit ismertette, amelyekből kiderül, hogy a szerepi gyülekezet 1576-ban már református volt, a sárrétudvari egyházközség filiája.

Lelkészbeiktatás a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközségben

| |
Írta: Szabadi Árpád

2017. november 5-én beiktatták Somogyi Lászlót, a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség új lelkipásztorát.

Somogyi László lelkészcsaládból származik, Budapesten a Református Teológián végezte tanulmányait, Dunamelléki és Dunántúli gyülekezetekben szolgált, majd 14 év után Székesfehérvárról került Hajdúböszörménybe. Tervei között szerepel, hogy rétegalkalmakat hozzon létre, és a középkorú embereket megszólítsa.

Somogyi László elmondta, hogy az a meggyőződése és tapasztalata, hogy az a legjobb, ha a lelkipásztor valóban egy felfelé figyelő ember. Nem csak beszél erről, hanem valóban figyeli, hogy Isten mit tervez az ő életével. Így már többször átélte élete során, hogy valami lezárult, véget ért a küldetése. Ebben az esetben is ez történt, úgy érezte, hogy új helyen szeretné látni Isten. Korábban még nem pályázott lelkészi állásra, mert az eddigi szolgálatai során meghívták a gyülekezetek, de amikor az egyik barátja a figyelmébe ajánlotta ezt a pályázatot, úgy érezte, hogy szeretné ebben a helyzetben kipróbálni magát. Végül a három jelölt közül őt választotta meg a gyülekezet. Azt látja, hogy egy új lendületet kapott felülről. Hittel és szeretettel szeretne hozzáállni az új közeghez.

Keresztyén vezetők a missziói parancs küldetésében

| |
Írta: Szabadi Árpád

(A Hajdúvidéki Református Egyházmegye kezdeményezését szeretettel osztjuk meg a református hálózatban szolgáló testvérekkel.)

2017. október. 15-17. között immár harmadik alkalommal hívta össze Nt. Szabadi Árpád esperes úr és Nt. Gacsályi Gábor lelkipásztor egyházmegyei tanügyi előadó a Hajdúvidéki Református Egyházmegye köznevelési intézményeinek vezetőit lelki-szakmai együttlétre.

Elsőként  2017. májusában Balmazújvároson, második alkalommal 2017. augusztus végén Hajdúnánáson került sor a találkozóra. Itt született meg az a gondolat, hogy a vezetők számára kiemelten missziói lelki alkalmakra is szükség van a szakmai programok mellett.

Sokan megtapasztaltuk már egyházi oktatási intézményeket járva, hogy amint belépünk egy református intézménybe, érezzük a légkörben Isten erőterét, azt a légkört, amit a világiak is megfogalmaznak, bár nem értik, hogy mi történik velük. Sajnos megtapasztaltuk már azt is, hogy ha nem láttuk volna, hogy ki van írva a táblára, a református iskola „védjegy” bizony nem hinnénk el, hogy egyházi iskolában vagyunk, mert a sem a működésben, sem a beszédben, sem a légkörben semmi jelét nem tapasztaljuk annak.

Az egyházmegyei vezetés nem titkolt célja, hogy szeretnék mélyebben megismerni a református köznevelési intézmények vezetőinak keresztyén szemléletét, elhívását, missziói törekvéseit.

Kettős alapkőletétel, gazdag és nemes adomány Hajdúnánáson

| |
Írta: Szabadi Árpád

Ó, Urunk, mi Urunk! /Mily felséges a te neved az egész földön, /az égen is megmutattad fenségedet! /Gyermekek és csecsemők szája által is /építed hatalmadat ……” (Zsolt.8,2-3)

2017. október 27. olyan nap volt Hajdúnánás városa és a Református Egyházközség életében, amihez csak a 8. zsoltár szavai méltóak, amikor is rácsodálkozhatunk Isten kegyelmére, a Teremtő nagyságára.

Egy napon kettős alapkőletétel kevés település és még kevesebb gyülekezet életében adatott eddig. Isten a gyermekek által is építi hatalmát. Előbb a Hajdúnánási Református Általános Iskola tagintézményeként 2011 óta működő Óvoda új épületének alapkőletételére, majd a 2015-ben újra egyházközségi fenntartásba került Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium új tornatermének alapkőletételére került sor.

„Munkáskezek által mi felépítjük ezt az óvodát - Deo volente - , Önök pedig kedves óvónők,  dajkák, szülők töltsék meg lélekkel, Krisztusi szeretettel.”

„Reménységünk szerint hamarosan felépül a tornaterem, mi pedig azért imádkozunk, hogy a fiatalok teste és lelke egyaránt erősödjék.” - a Hajdúnánási Református Egyházközség vezető lelkipásztora e szavakkal szólt a gyülekezethez.

Nagytiszteletű Gacsályi Gábor igei üzenetében Istenbe vetett hittel, reménységgel és szeretettel mindkét kapszulába az alábbi igét helyezte el az utókornak: „Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” ( I. Kor. 3.11.)

Kabai Reformátusok

| |
Írta: Szabadi Árpád

„Kabai Reformátusok” címmel kiállítás nyílt a kabai
Gonda Ferenc Városi Könyvtárban.

2017. október 30-án, a Reformáció 500. évfordulójának előestéjén Sohajdáné Csoma Zsuzsanna református lelkész megnyitó beszédének kezdetén a 78. zsoltárból idézett:

„Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt.

Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait.” (3-4. és 6-7.vers)

Az ige alapján utalt arra, hogy a „Kabai Reformátusok” elnevezés nem csupán a ma élő református embereket, a ma közösséget és erőt alkotó református gyülekezetet jelenti, hanem az elmúlt évtizedek, évszázadok kabai református polgárait, mindazokat, akiket mi őseinknek mondunk. Szüleink, nagyszüleink, dédapáink, dédanyáink hagyatéka tekinthető meg a Könyvtárban szépen rendszerezett formában. Megköszönte a Könyvtár vezetőjének és dolgozóinak a fáradtságot nem kímélő, gondos, szívből jövő gyűjtő és előkészítő munkát, mellyel megvalósították ezt a kiállítást. Felhívta a figyelmet arra, hogy múlt tárgyai nem csupán múltunkhoz tartoznak, mert jelenleg is élő és ható Kabán a Református Egyház, a Református Gyülekezet.

Design by: www.diablodesign.eu