Hajdúvidéki Református Egyházmegye 

+36 52 370 169 

 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.

Gyülekezetek

Oktatás

Idősgondozás

Börtönmisszió

Hortobágyon a Vándorbibilia

| |
Írta: Szabadi Árpád

A Hortobágyi Református Missziói Egyházközségbe szeptember 12-én, kedden délután érkezett meg a díszkötéses Szentírás. Örömmel vártuk, és vettük át a Bibliát a nádudvari gyülekezet küldöttségétől. Különleges alkalom volt, mert nem csupán két gyülekezet volt jelen - nem csupán a Szentírást hozók, és fogadók-, hanem a tiszacsegei gyülekezetnek is jó néhány tagja, akikhez másnap vittük el a becses könyvet, Istenünk igéjét. Így Hortobágyon három gyülekezet három lelkésze szolgált az ünnepi liturgiával. Az aznapra kijelölt fejezeteket a Példabeszédek könyvéből és az Efézusi levélből gyülekezetünk tagjai és hittanosai olvasták.

A meghitt alkalom szeretetvendégséggel és kötetlen beszélgetéssel folytatódott. Istennek legyen hála!

A vándorbiblia Hajdúszoboszlón

| |
Írta: Szabadi Árpád

2017. szeptember 3-án, vasárnap délután fogadta a hajdúszoboszlói gyülekezet a nagyhegyesi gyülekezet küldöttségét, s kezükből a Szentírás ünnepi kiadását, a gyülekezetről gyülekezetre vándorló Bibliát. Ünnepi pillanat volt, amikor a lelkipásztorok kezében átadásra került a gyönyörű formában keretet kapott Ige. Még ünnepibb pillanatok voltak, amikor az előre kiosztott rend szerint előléptek a gyülekezet presbiterei, hitoktatói, gyülekezeti tagjai és méltóságteljes, szép renddel felolvasták a vonatkozó igeszakaszokat. Szintén testvéri közösségünket építette az Ige mellett felhangzó ének és imádság is, melyeknek perceit követőn érdeklődve nézegettük, forgattuk a közöttünk megpihenő Bibliát. Mielőtt pedig útjára engedtük és kísértük volna Kaba gyülekezetébe, a kísérő emlékkönyvben aláírásainkkal nyomot hagytunk az utókornak e különleges alkalomról. Másnap pedig kis gyülekezeti küldöttségünkkel áldáskívánó szavak kíséretében adtuk át a kabai testvéreknek a kedves „Vendéget”.

Hálaadó vasárnap Vámospércsen és Nyírmártonfalván

| |
Írta: Szabadi Árpád

„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!” Ezzel az igével hívta hálaadásra a Vámospércsi Református Egyházközség híveit, a parókiafelújítás, a harangok új villamosítása, és a reformáció 500. évfordulója alkalmából, szeptember 17-én vasárnap. A szomszédos Nyírmártonfalván pedig a templom 150 éves fennállását ünnepelték. 

Megtelt a vámospércsi templom délelőtt 10 órakor, ahol Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Pál apostol Korinthusiakhoz írt második leveléből szólt Isten Igéje a gyülekezethez: „...aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy, ahogy előre eltökélte szívében, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten...Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékaiért.” A szívből jövő hálaadásra hívta fel a figyelmet az ige alapján Fekete Károly. Az ilyen hála Isten kegyelmének megbecsülését, gondviselő szeretetének számon tartását jelenti, mindez pedig magának az Úrnak a megbecsülését mutatja. A püspök kiemelte, arra kell figyelnünk, akit Istentől kaptunk, mert a Krisztus az, akinek mindent köszönhetünk. Az igazi hála nem méricskél, felismeri az Isten bőkezűségét – szólt az üzenet az igehirdetésben.

Száz év emlékezete

| |
Írta: Szabadi Árpád

A történelmi pillanatok, események emlékezete egyszerre késztet minket megállására és elindulásra. Meg kell állnia az embernek, hogy megpróbálja átérezni, igyekezzen gondolatban végig élni a megelőző generációk életeseményeit. Teljességgel nem lehetséges a múlt újra élése, de főhajtásunk és emlékezésünk alkalmat ad az örökség megértésére. A megállás nem csupán múltba révedés, hanem hálaadás és örvendezés az ősök tetteiért. Az emlékezés ugyanakkor elindulásra is késztet, hiszen az ősök mérték-és értékadó cselekedetei bátorítják a mai kor emberét helytállásra és cselekvésre. 2017. szeptember 10-én Hajdúnánás és Csíkszereda közösségei, erdélyi testvérgyülekezetekkel (Tasnád, Érmihályfalva és Magyarlapád) kiegészülve élhették meg a megállító és elindító emlékezés ajándékát. 1916-18 között a Székelyföldre betörő román hadsereg elől menekülve székely családok, főként asszonyok, gyermekek és idősek érkeztek Magyarországra. A háború borzalmait maguk mögött hagyókat központi elosztás szerint fogadták be a magyar vármegyék. Hajdú vármegye húszezer főt fogadott be, Hajdúnánásra háromezer-kettőszázan érkeztek.

A vándorbiblia Nádudvaron

| |
Írta: Szabadi Árpád

2017. szeptember 11-én, egy hétfői nap délutáni órájában érkezett meg a nádudvari gyülekezetbe a hosszú útját járó Vándorbiblia. A szomszédos Püspökladány lelkipásztorát és gondnokát gyülekezetünk népes kis közössége fogadta ez ünnepi alkalomból. Jó volt megtapasztalni, hogy az egyházkerületi program célkitűzése – miszerint a Biblia mozdítson meg egymás felé is bennünket -, nálunk is, konkrét mozdulásokkal megvalósult. Hiszen volt, aki családjával együtt, kisgyermekének kezét fogva érkezett; volt, aki autójával az utcájában élő időseket hozta el. Jó volt hallani, hogy már a meghirdetett alkalom előtti órákban is egymást buzdították a testvérek: gyere el, én is ott leszek! Az alkalomhoz kapott ünnepi liturgiát igyekeztünk hűséggel tartani, presbiterjeink, gyülekezeti tagjaink között előre felosztva, megbeszélve a rendet. Jó volt megtapasztalni, hogy nem csak hogy meghallgatásra találtak a liturgiában való részvételre, szolgálatra vonatkozó felkéréseink, de önként is odaléptek hozzánk többen is, hogy hadd vállaljanak ők is akár csak néhány versnyi igeszakasz felolvasásával szolgálatot. Így hangzott fel a számunkra kijelölt Példabeszédek könyvének 21-22. fejezete és az Efézusi levél 2. fejezete sok nádudvari, hitben élő ember tolmácsolásában. Gyülekezetünk énekkarának tagjai pedig külön énekszolgálattal készülve járultak hozzá a fogadás méltóságához.

Design by: www.diablodesign.eu