Hajdúvidéki Református Egyházmegye

Köszöntjük weblapunkon
Ökumenikus imahét PDF Nyomtatás E-mail
  
2017. február 23. csütörtök, 00:45

Imahet 2017_plakat-page-001

 
Kerékpárral nászúton PDF Nyomtatás E-mail
  
2017. február 23. csütörtök, 00:46

Kerekparos A2_web

 
Hajdúvidékre érkezett a Biblia PDF Nyomtatás E-mail
  
2017. február 09. csütörtök, 23:22

 

Hajdúvidékre érkezett a Biblia

           Február 3-án érkezett meg a Hajdúvidéki Református Egyházmegyébe a Szentírás, először. Először, hiszen egyházmegyénk abban a különleges helyzetben van, hogy nálunk kétszer is „megfordul” vándorútja során a Biblia.

Vámospércsen kezdte meg útját a Szentírás 2017. február 3-án a Hajdúvidéki Református Egyházmegyében. Nagy örömmel és hálával fogadta a gyülekezet a péntek esti alkalmat, hiszen szép példája a kezdeményezés annak, ahogyan Isten Igéje közel jön hozzánk, megtalál bennünket és elér a szívünkig. Az istentiszteleten csaknem 50-en vettek részt, akik közül 7-en olvasták Isten Igéjét. Ezen az alkalmon újra megerősödhettünk abban, hogy Isten Igéjének nem csupán egy fizikai útja van az emberhez, hanem az lelkünkben is növekedhet és erősödhet. Adja meg a Mindenható Isten, hogy e Biblia nyomában gazdag növekedés és sok áldott találkozás történhessen az egész Tiszántúlon

Vámospércsről Nyírábrányba „utazott” tovább a Biblia, Petró László nagytiszteletű úr, és a gyülekezet gondoka kíséretében.1Nyrbrny A helyi református közösség nagy izgalommal várta február 4-én a Biblia érkezését. A Szentírást a megadott liturgiai ajánlás szerint fogadta az ábrányi közösség. A kijelölt részeket a gyülekezet tagjai olvasták fel a Bibliából. A közösségnek többszörös ünnep volt ez az alkalom, hiszen idén nyolcvan éves az ábrányi templom, amit 1937-ben szenteltek fel. A Bibliát Petró László lelkipásztor adta át Komor Csabának, a Nyírábrányi Református Egyházközség lelkészének. „Hát velünk mi lesz?” – tette fel a kérdést az igehirdetés elején a lelkipásztor. A válasz sem váratott sokat magára: aki bármit, vagy bárkit is elhagyott Krisztus nevéért, a „százszorosát kapja, és megörökli az örök életet.”

Komor Csaba nagytiszteletű úr február 5-én, vasárnap vitte tovább a Bibliát, másik gyülekezetébe, a Fülöpi Református Missziói Egyházközségbe. FlpA délelőtt fél tízkor kezdődő istetiszteleti alkalmon az ábrányi gyülekezet tagjai is képviseltették magukat. Az Ige olvasásának szolgálatában mindkét gyülekezet tagjai részt vettek. Az igehirdetést egy kérdéssel kezdte Komor Csaba lelkipásztor, amit akár Jézus is feltehetne: „Hányszor mondjam még?” Az istentiszteleten a prédikáció textusában Máté 20,17-19 felirata így szólt: Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról. A lelkész igehirdetésében elmondta, hogy Krisztus hozzánk is sokszor szól, mai tanítványokhoz, azonban ennek gyakran nincs látszatja. Krisztus „maga mellé vette külön a tizenkét tanítványt”, szívén viselte sorsukat, és a szívében hordozza tanítványait. Bennünket is! Hordozzuk mi is őt szívünkben és halljuk meg szavát, hogy ne kelljen sokszor mondania! – szólt a gyülekezethez a lelkipásztor.

A fülöpi gyülekezet elöljárói vasárnap este hat órára vitték a Szentírást Nyírmártonfalvára, ahol Petró László nagytiszteletű úr vette át a mártonfalvi közösség nevében a Bibliát.Nyrmrtonfalva01

Nyrmrtonfalva01

Nyrmrtonfalva03

Nyrmrtonfalva04

Nyrmrtonfalva05

Nyrmrtonfalva06


Nyrmrtonfalva01 Hisszük, hogy nem csak fizikailag, hanem lelkünkben is ismét elérkeztünk Isten szavához. Hatan olvasták fel az istentiszteleten a kijelölt részt, amely a szent sátor felállításáról tudósított. Nem is lehetett volna szebb alkalom ez arra, hogy a reformáció 500. évfordulóján túl emlékezzünk arra is, hogy eleink éppen 150 éve építették a nyírmártonfalvai református templomot. Így, ebben a kettős ünnepben Isten szava még inkább örömet és bátorítást hozott. Az istentiszteletet követően a harmincnégy jelenlévő közelről is megcsodálhatta a nagyon szép díszkötéses Bibliát és aláírással is ellátták az emlékkönyvet.

A Nyíracsádi Református Egyházközségbe február 6-án, este hat órakor érkezett meg a Biblia.Nyracsd01

Nyracsd02

Nyracsd03

Nyracsd04

Nyracsd05

Nyracsd06

Nyracsd07


Az istentisztelet elején Petró László lelkipásztor adta át Komor Csabának, az acsádi gyülekezet lelkészének a Szentírást. „Mit akartok, mit tegyek veletek?” – helyezte a gyülekezet szívére Jézus a kérdést az evangélium igéjéből. Minden ember életében bizonyosan van valami, amiben kérheti Jézus Krisztus segítségét: változás, megerősítés, döntés, gyógyulás. Nyíracsád ősi temploma már a XIII. század óta hirdeti Isten dicsőségét és szeretetét. Szószéke is üzenetet hordoz, mely a reformáció városából való. A Debrecen-Ispotály templom 1944-ben elpusztult, innen kapta a nyíracsádi gyülekezet a szószéket. Adományként került az ősi templomba, hogy Isten gyógyító, reformáló üzenete ma is válaszra buzdítson mindenkit: „Uram, nyisd meg a szemünket!” „Nyisd meg a szemünk, hogy láthassunk! Szenteld meg ajkunk, hogy áldhassunk! Ne szóljon Igéd hiába!” Az ünnepi alkalmat a Nyíracsádi Népdalkör szolgálata tette még emelkedettebbé. Külön öröm volt, hogy a határon túl található, ottományi református testvérekkel együtt ünnepelhettünk a Szentírás vándorútjának nyíracsádi állomásán. Az istentisztelet végén áldást mondott Petró László, a Nyírmártonfalvai Református Egyházközség lelkipásztora, Darabont Tibor, az Ottományi Református Egyházközség lelkipásztora és Komor Csaba, a Nyíracsádi Református Egyházközség lelkipásztora is. Az alkalmat a gyülekezeti teremben tartott szeretetvendégség zárta.

Petró László lelkipásztor

Komor Csaba lelkipásztor

Komorné Csernáth Erzsébet

IMG 6325_-2

P2039237

P2039240

P2039252


Módosítás: ( 2017. február 23. csütörtök, 00:43 )
 
Kettős jubileumot ünnepelnek a magyar reformátusok PDF Nyomtatás E-mail
  
2017. február 09. csütörtök, 22:49

 

Kettős jubileumot ünnepelnek a magyar reformátusok

„Az évforduló emlékeztet célkitűzéseinkre: azt kell munkálnunk, hogy a keresztyének a hit élő forrásához, Isten kegyelméhez találjanak” – fogalmazott Bogárdi Szabó István püspök január 31-én Debrecenben. A Magyar Református Egyház reformációi jubileumi évét megnyitó istentisztelet előtt az emlékév jelentőségéről és programjairól tartottak sajtótájékoztatót. „Reméljük, ezek találkozási felületet biztosítanak a reformáció örökségével, mely ma is megújíthat bennünket” – tette hozzá Fekete Károly tiszántúli püspök. Az eseményen részt vett Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár és Papp László debreceni polgármester is.

st 1

„Nagy örömünk, hogy Debrecenben kezdhetjük a Kárpát-medencei reformátusság jubileumi évét. Együtt ünneplünk azokkal a protestánsokkal szerte a világon, akik 1517-et tekintik a reformáció kezdő időpontjának” – fogalmazott a sajtótájékoztató elején Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, majd hozzátette: különleges mérföldkő az 1567. évi debreceni zsinat is, melynek idén a 450. évfordulóját ünnepli a magyar reformátusság.

st 2

„A két évforduló jelentősége abban áll, hogy ötszáz éve teljesedett ki az a sok reformtörekvés, mely a középkori egyházat akarta megújítani – tette hozzá a püspök. – Az évforduló emlékeztet bennünket arra, hogy vegyük elő újra a régi nagy célkitűzéseket, hasonlítsuk össze mai életünkkel és munkáljuk a keresztyének egységét, de leginkább azt, hogy a keresztyének a hit élő forrásához, Isten kegyelméhez találjanak.”

A Zsinat lelkészi elnöke elmondta, hogy májusban Nagyváradon a trianoni határokon átívelő Magyar Református Egyház 2009-es megalakulására, júniusban pedig Debrecenben az 1567-es zsinatra emlékezik majd a Kárpát-medence reformátussága, majd hozzátette, hogy októberben közös emlékülést és emlékzsinatot tart a magyarországi evangélikus és református egyház.

Luther Márton 95 tételével 1517-ben visszafordíthatatlanul megindult a nyugati keresztyén egyház megújulását szolgáló vita, majd a történelmi Magyarországon előbb a reformáció lutheri, majd svájci (helvét) ága terjedt el. A magyar református közösség kialakulásában az 1567-es debreceni zsinat tekinthető mérföldkőnek, melyen a svájci irányzatot követő protestánsok elfogadták a Második Helvét Hitvallást és a Tiszántúlon létrehozták első egyházszervezetüket. E kettős jubileumot a Magyar Református Egyház részegyházai közösen kívánják megünnepelni.

A reformáció városa

„Debrecen több mint 450 éve ad otthont annak a Krisztus-követő törekvésnek, melyet a református egyház vitt végbe, többek között ezért is döntött úgy az állam, hogy erre emlékezve emlékévet hirdet” – emelte ki a sajtótájékoztatón Soltész Miklós. Az állami kezdeményezéseket a Reformációi Emlékbizottság fogja össze. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára szerint a reformáció nagymértékben hozzájárult a hit, a magyarság és a nyelv megőrzéséhez „Az egyházak hatalmas feladatot tudnak átvállalni, ezt szeretnénk megköszönni és kívánni hitben és lelkiekben gazdagodó református közösségeket.”

 

de kamion

Az emlékév alkalmából az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) elindította „A reformáció városai” elnevezésű kezdeményezést, melyhez hasonló útvonalat jár be a Német Protestáns Egyház (EKD) European Roadmap című kampánya.

Útjuk során 2016 novembere és 2017 májusa között egy kamion látogat a programhoz csatlakozott európai városokba.


A magyar reformátusságot Debrecen képviseli mindkét nemzetközi programban, amit a város vezetése is örömmel fogadott, az önkormányzat is az évforduló tevékeny résztvevője lesz.st 4Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere elmondta: Debrecen számára a reformáció és a református közösség jelentette az alapokat. „Amit ez a város a hittől, a vallástól és református polgáraitól kapott az elmúlt évszázadokban, az tette naggyá – hangsúlyozta. – 450 éve a debreceni zsinat kijelölte a város fejlődésének irányait és céljait.” Mint mondta, a város szeretne visszaadni valamit abból a rengeteg támogatásból, amit a református egyháztól kapott az elmúlt évszázadokban, ezért különböző programokkal készülnek az emlékévre. Idén már sor került egy jótékonysági bálra, a város vezetőségével összefogva tervezték meg a reformációi sétát és a reformáció emlékműve is helyet kap majd a Nagytemplom mögötti Emlékkertben.


Találkozási felület

Fekete Károly, a megnyitónak otthont adó Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a tiszántúli programokról beszélt. A „Szentírás vándorútja” elnevezésű, a tiszántúli református gyülekezeteket a bibliaolvasással összekötő programsorozattal kapcsolatban kiemelte: „A hangos könyvvé tett Szentírás az igazi. A polcon porosodva holt betű marad, de ha megelevenedik, akkor életté válhat.”st 5

A kerület emellett kiállításokkal, kiadványokkal és egyházzenei programokkal készül az emlékévre. Regionális találkozókat is szerveznek, hogy ezeken keresztül vigyék közelebb a reformáció tanításait.

„Nyáron a városban kerül sor a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó megrendezésére, reméljük, szerte a Kárpát-medencéből több ezer fiatal érkezik majd és ünnepli a reformáció ajándékait” – fogalmazott, majd hozzátette, fontosak a generációk közötti találkozások, mert ezeken keresztül is látszik, hogy a reformáció nem egy pontszerű esemény. Erre mutat a 450. évforduló is, ami nem jöhetett volna létre 1517 nélkül, de ugyanúgy érezhető hatása a jelenünkben is.

„Reméljük, nagy találkozási felületet biztosítsunk a reformáció örökségével, mely ma is megújíthat bennünket” – zárta gondolatait a tiszántúli püspök.

14 órától a debreceni Nagytemplomban került sor a nyitó istentiszteletre, melyen Bogárdi Szabó István püspök hirdetett igét. Az alkalmon a Kárpát-medencei református egyházak vezetői mellett a világszerte élő református partnerközösségek képviselői is részt vettek és szolgáltak.

A nyitó istentisztelet köré egész napos program épült. Délelőtt 9 órakor köszöntötték a Nagytemplom előtti téren a Németországi Protestáns Egyház reformációs karavánját, mely Genfből indulva, Wittenberg felé tartva meglátogatja a reformáció történetének fontos helyszíneit – így Debrecent is. A köszöntők után nyílt meg – és este 6 óráig látogatható – a református egyház társadalmi szolgálatait bemutató műsorsátor. A délelőtt folyamán kiállításmegnyitó és pódiumbeszélgetés várta a látogatókat, este pedig koncertet ad Bolyki Balázs és a Bolyki Soul & Gospel kórus.

A jubileumi év megünneplésére az egyházközségek, az egyházmegyék, az egyházkerületek, a Magyarországi Református Egyházban és szerte a Kárpát-medencében különböző programokkal készülnek, melyekről a Reformáció. Ma oldal ad tájékoztatást.

reformacio.ma

Módosítás: ( 2017. február 09. csütörtök, 23:11 )
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

Ki olvas minket

Oldalainkat 2 vendég böngészi

Statisztika

Tartalom találatai : 180272
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Copyright © 2017 Hajdúvidéki Református Egyházmegye. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete