Hajdúvidéki Református Egyházmegye 

+36 52 370 169 

 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.

Keresztyén vezetők a missziói parancs küldetésében

| |
Írta: Szabadi Árpád

(A Hajdúvidéki Református Egyházmegye kezdeményezését szeretettel osztjuk meg a református hálózatban szolgáló testvérekkel.)

2017. október. 15-17. között immár harmadik alkalommal hívta össze Nt. Szabadi Árpád esperes úr és Nt. Gacsályi Gábor lelkipásztor egyházmegyei tanügyi előadó a Hajdúvidéki Református Egyházmegye köznevelési intézményeinek vezetőit lelki-szakmai együttlétre.

Elsőként  2017. májusában Balmazújvároson, második alkalommal 2017. augusztus végén Hajdúnánáson került sor a találkozóra. Itt született meg az a gondolat, hogy a vezetők számára kiemelten missziói lelki alkalmakra is szükség van a szakmai programok mellett.

Sokan megtapasztaltuk már egyházi oktatási intézményeket járva, hogy amint belépünk egy református intézménybe, érezzük a légkörben Isten erőterét, azt a légkört, amit a világiak is megfogalmaznak, bár nem értik, hogy mi történik velük. Sajnos megtapasztaltuk már azt is, hogy ha nem láttuk volna, hogy ki van írva a táblára, a református iskola „védjegy” bizony nem hinnénk el, hogy egyházi iskolában vagyunk, mert a sem a működésben, sem a beszédben, sem a légkörben semmi jelét nem tapasztaljuk annak.

Az egyházmegyei vezetés nem titkolt célja, hogy szeretnék mélyebben megismerni a református köznevelési intézmények vezetőinak keresztyén szemléletét, elhívását, missziói törekvéseit.

Ebben a szellemben szervezte az egyházmegyei tanügyi előadó Beregdarócon a Református Egyház üdülőjében azt a két csendesnapot, amit PhD. Szarka Miklós református lelkipásztor, pár-és családterapeuta, mentálhigiénikus tartott a 12 fővel jelenlévő egyházi és intézményi vezetőknek.

Szabadi Árpád esperes úr igei szolgálata mellett Gacsályi Gábor lelkipásztor a 12 tanítvány elhívásáról szolgálatáról tartott előadást mintegy folytatásaként a Hajdúnánáson megkezdett gondolatoknak. Különbözőek vagyunk, de Jézus tanítványaiként kiválasztottak, egyenként elhívottak Isten országának építésére.

Az egyházmegyében három óvoda, öt általános iskola és egy gimnázium működik református egyházközségi fenntartások alatt: Balmazújvároson (óvoda, iskola), Hajdúböszörményben (óvoda, iskola), Hajdúhadházon (óvoda, iskola), Hajdúnánáson (óvoda, iskola, gimnázium) Püspökladányban (iskola).

Az előadó külön, erre az alkalomra írott publikációjának címe: A jó intézményvezető az, aki.. Vezetői kudarcaiból, tapasztalataiból és élményeiből írta és összeállította: PhD. Szarka Miklós A publikáció teljes terjedelemben megtekinthető az Egyházmegye honlapján.

Dr. Szarka Miklós előadásának tartalmát, ívét, biblikus gondolatait, idézeteit hiábavaló próbálkozás lenne e cikk terjedelmében összefoglalni. Csupán kiemelt gondolatainak néhány pontját idézem: A jó intézményvezető az, aki saját személyisége fejlődését fontosnak tartja hitelessége érdekében. Mert: A vezetés titka nem az, hogy miként vezetsz, miként értékeled a munkatársakat, hanem az, hogy tudsz-e úrrá lenni önmagad felett, és hogyan  értékeled önmagad. Biblikum: „Szeresd felebarátodat mint önmagadat”  (Márk.12:31). Jézus, mint vezető gyógyít, vagyis dolgozik, prédikál, lelkigondoz, fegyelmez és van egy belső szobája.

Mózes második könyvének 18. fejezetéből idéz a vezető terhének csökkentésére, a feladatmegosztás példájára: „Nem jól csinálod a dolgot,/mert teljesen kimerülsz../ Túlságosan nehéz neked ez, /nem tudod egyedül elvégezni../szemelj ki a nép közül derék,istenfélő férfiakat, /hűséges  embereket /és tedd őket elöljárókká/ százötven vagy tíz ember felett. Így könnyebbítenek terheden, /mert  veled együtt hordozzák…” (2 Móz. 18: 17- 23)

Dr. Szarka Miklós  lelkipásztor szelíd hangja, belső nyugalma, hitből jövő látása, intelligenciája, humora  nagy hatással volt a hallgatóságra, személyes beszélgetéseket, őszinte megszólalásokat indukált. Az intézményvezetők bizalmukba fogadták, megosztották vele aktuális gondjaikat.

Az esti beszélgetések azokról a csodákról szóltak, ahogyan ismétlődik a mi gyarló életünkben is Jézus folyamatos elhívása, kiválasztása. Személyes életünkben ismertünk rá Jézus bennünk való munkálkodására, tanítványságunkra, a küldetés parancsára.  Nem elég az SZMSZ szerint működtetni egy intézményt, de a vezető feladata az is, hogy tanítvánnyá tegye nemcsak a gyermekeket, de munkatársait is.  Dr. Szarka Miklós ezeknek a lelki élményeknek (Isten-élményeknek) a megtalálásában, felszínre hozásában is segített bennünket lelki vezetésével.

Ezeken a találkozásokon az  intézmények vezetői egymás hitéből és szakmai tapasztalataiból is épülnek, gazdagítják egymást, élővé válik  az intézmények közötti  lelki és szakmai kapcsolat.

A beregdaróci alkalmat  Nt. Gacsályi Gábor tanügyi előadó intézményvezetőknek – egy nappal később - küldött igei köszöntése méltó módon zárta: „ Hálát adok értetek Istennek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek a Jézus Krisztusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősített benneteket.” (1Kor 1,4-6)

Szabóné Marth Éva
a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern

Design by: www.diablodesign.eu