Hajdúvidéki Református Egyházmegye 

+36 52 370 169 

 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.

Kettős alapkőletétel, gazdag és nemes adomány Hajdúnánáson

| |
Írta: Szabadi Árpád

Ó, Urunk, mi Urunk! /Mily felséges a te neved az egész földön, /az égen is megmutattad fenségedet! /Gyermekek és csecsemők szája által is /építed hatalmadat ……” (Zsolt.8,2-3)

2017. október 27. olyan nap volt Hajdúnánás városa és a Református Egyházközség életében, amihez csak a 8. zsoltár szavai méltóak, amikor is rácsodálkozhatunk Isten kegyelmére, a Teremtő nagyságára.

Egy napon kettős alapkőletétel kevés település és még kevesebb gyülekezet életében adatott eddig. Isten a gyermekek által is építi hatalmát. Előbb a Hajdúnánási Református Általános Iskola tagintézményeként 2011 óta működő Óvoda új épületének alapkőletételére, majd a 2015-ben újra egyházközségi fenntartásba került Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium új tornatermének alapkőletételére került sor.

„Munkáskezek által mi felépítjük ezt az óvodát - Deo volente - , Önök pedig kedves óvónők,  dajkák, szülők töltsék meg lélekkel, Krisztusi szeretettel.”

„Reménységünk szerint hamarosan felépül a tornaterem, mi pedig azért imádkozunk, hogy a fiatalok teste és lelke egyaránt erősödjék.” - a Hajdúnánási Református Egyházközség vezető lelkipásztora e szavakkal szólt a gyülekezethez.

Nagytiszteletű Gacsályi Gábor igei üzenetében Istenbe vetett hittel, reménységgel és szeretettel mindkét kapszulába az alábbi igét helyezte el az utókornak: „Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” ( I. Kor. 3.11.)

Dr. Tiba István országgyűlési képviselő úr a Kormány családpolitikájáról és a fiatalok egészséges életmódra neveléséről beszélt, aminek bizonyítéka az óvoda és a tornaterem alapkőletétele.

Szólláth Tibor polgármester úr a Városi Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésének áldásait emelte ki, ami Hajdúnánás város jelenlegi időszakában példaértékű.

Főtiszteletű Fekete Károly püspök úr az alábbiakban mondott áldást az Óvoda alapkőletételénél: „Legyen ez az óvoda gyermekeink oktatásának, hitben való nevelésének, szellemi fejlődésének, a jövendő segítésének a helyszíne, hogy növekedjenek szellemiekben, testben és lélekben, Isten és emberek színe előtt való kedvességben, népünk hasznára, Isten nagy nevének dicsőségére! Ámen”

A Gimnázium tornatermének alapkőletételénél ekképpen imádkozott: „Úristen, irgalmas Atyánk, aki fiadat, Jézus Krisztust egyházad alapkövévé tetted! Tekints kegyelmesen erre a helyre, amelyen a Te neved dicsőségére építünk házat, hogy a test, az erőnlét és vele a Lélek épüljön!  Fogadd el azoknak szolgálatát, akik áldozatukkal támogatják ezt az építkezést, és oltalmazd meg azokat, akik munkálkodnak rajta. .. Engedd sikeresen befejeznünk ezt az építkezést, hogy örömmel vonulhassunk be kapuján és hálával magasztaljuk majd a Te háromszor szent nevedet! Ámen”

Ezt követően a Református Gimnáziumba vonultak az ünneplők, ahol Szólláth Tibor polgármester a város képviseletében a Reformáció 500. évfordulójának tiszteletére Kálvin mellszobrát adta át a nagy múltú iskolának azzal a gondolattal, hogy az újra református gimnáziumban a kálvini tanítás ismét zászlóként lobogjon. A Kálvin-szobor Babusa János szobrászművész alkotása, amely hasonmása annak a Kálvin-szobornak, ami a Hajdúnánási Református Általános Iskola aulájában 2015-ben került elhelyezésre Szólláth Tibor polgármester úr és családja személyes adományának köszönhetően. A szobrok értékét emeli azon tény, hogy összesen hármat készített belőle alkotója, melyből a 3. Vizsolyban látható, és az alkotás felkerült a múzeumi listára.

Az ünnepség a gimnázium dísztermében folytatódott, illetve - néhány pillanatra - a díszterem előtt, amikor is leleplezték az ERCSEY- TEREM táblafeliratát. Dr. Ercsey Zoltán Babits Mihály Eucharistia című versét mondta el - lélekhez szólóan - a személyes megszólalásra való felkérésre.

Ezt követte a 8. zsoltárban leírt ihletett pillanat, ahogyan a díszterembe lépve megpillanthattuk a festett fakazettás mennyezetet, a mecénás dr. Ercsey Zoltán és az Ercsey család – felbecsülhetetlen értékű - adományát a hajdan volt otthon és iskola, a város és a református egyház számára; a hála jelképét a Reformáció 500. évfordulójára. Jelkép embertől és magyartól, mert: „magyarnak lenni nem állapot, hanem érzelem dolga, mely érzelem a lélekben gyökerezik”. A 144 táblás 100 négyzetméteres mennyezet megálmodója és alkotója Gaál János a népművészet mestere, a Néprajzi Múzeum nyugalmazott főrestaurátora.

Az átadás ünnepi istentisztelettel kezdődött főtiszteletű dr. Fekete Károly püspök úr szolgálatával. Az ő lelkében szólalt meg a 8. zsoltár, amikor először megtekintette a mennyezetet. „Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó - mondom – hogy törődsz vele.”  „Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön,”

Az Önkormányzat kiadásában megjelent útmutató az alábbi leírást tartalmazza: „A festett kazettás mennyezet egy, a Kárpát-medence területén kedvelt és évszázadok során alkalmazott – mára már elfeledett – díszítőművészeti módot kelt életre. Ennél is fontosabb a tartalom, mert nemzetmegtartó, nemzetformáló eseményekre emlékeztet, figyelmeztet a Reformáció 500-adik, az első magyar nyelvű (vizsolyi) Biblia megszületésének 427-edik évfordulóján. Büszkén vállalja hajdú elődeit, hálával őrzi Bocskai örökségét.”

A girlanddal keretezett 77 táblás belső egységében kirajzolódó kettős kereszt és hármas halom országcímerünk alkotó eleme. 19 táblán történelmi és református egyházi címerek, bibliai és irodalmi idézetek sorakoznak. A további 52 tábla tükrét virágornamentika díszíti, míg 6 táblán református énekekből vett idézetek olvashatóak.” Továbbá, a hajdúvárosok címerei, templomképek (Nánás, Debrecen), Bocskai végrendeletének két rövid részlete, irodalmi idézetek, Himnusz, Szózat… Mind-mind olyan fontos ismeretek, gondolatok, amelyek – mintegy érettségi tételek – méltó útravalót adnak a református gimnáziumból elballagó diákoknak, méltóságot a református hagyományokat őrző tanári karnak.

„A virágornamentika a Kolozsvári Asztalos Céh 18. század második felében Kalotaszegen dolgozó „festőasztalos” tagja, id. Umling Lőrinc mintái, részben azok stílusában az alkotó által tervezett, barokkba hajló, későreneszánsz virágok és koszorúk.”

Az istentisztelet után Dér Balázsné Dobi Inci igazgatónő köszöntötte a vendégeket, megköszönte az adományt és ígérte, hogy méltó módon fogják őrizni azt. Bensőséges köszöntők hangzottak el Gacsályi Gábor lelkipásztor és Szólláth Tibor polgármester úr tolmácsolásában, hangsúlyozva azt a történelmi hagyományt, miszerint a város és az egyház jó kapcsolata áldássá válik az ott élő emberek számára.

Ezt követően Szabó Zoltán néprajzkutató, zenetanár tárogató szólója és hagyományos kecskeduda játéka keretezte azt az ünnepi műsort, melyben Prof. Dr. Vargyas Gábor egyetemi tanár bemutatta a festett kazettákat. Majd Gaál Weber Ildikó operaénekes előadásában gyönyörködhetett a közönség, akit zongorán kísért: Túrós Eszter. Ezután Gaál János nagy ívű szavalatával lepte meg a közönséget.   

A Gimnázium élő kapcsolatot ápol a Debreceni Egyetemmel , ennek jegyében az ünnepség végén Dr. Forisek Péter a Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Karának oktatási dékánhelyettese elismeréseket adott át azon diákoknak, és a konzulens pedagógusoknak, akik A Reformáció Hajdúnánáson  c. pályázaton eredményesen szerepeltek.

A teljesen felújított díszteremben a vendégek nemcsak a festett kazettás mennyezetet tekinthették meg, hanem tisztelettel időztek a néhai főtiszteletű dr. Hegedűs Lóránt püspök úr családja által a Gimnáziumnak adományozott személyes relikviák előtt is. A város szülötte, a hajdani gimnáziumi diák, Hajdúnánás Díszpolgára szellemi hagyatéka, élő és ható a nánási emberek szívében.  Ezen az ünnepi napon is többször idézte mind a gyülekezet lelkipásztora, mind a város polgármestere szavait, gondolatait. „Az igazak emlékezete áldott”.

A nap eseményei: a kettős alapkőletétel, a több tízmilliós értékű adomány, az Önkormányzat által adományozott Kálvin - szobor, a sok-sok megható és felemelő pillanat miértjére a mecénás és a tervező-alkotó találta meg Isten igéjét: „ Az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását.” (Péld. 16,9)

Szabóné Marth Éva

 

 

 

0
0
0
s2smodern

Design by: www.diablodesign.eu