Hajdúvidéki Református Egyházmegye 

+36 52 370 169 

 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.

Egy évtizednyi közös szolgálat

| |
Írta: Szabadi Árpád

Hálaadás Hajdúböszörményben

2017.szeptember 17-én ünnepi hálaadó istentiszteleten vehettünk részt a Hajdúböszörmény Bocskai téri templomban. Loment Péter és Lomentné Szopkó Tünde lelkész házaspár 10 éves hajdúböszörményi szolgálatáért adtunk hálát. Ez alkalomból Pluhár Gáborné Szücs Enikő iskolalelkész Péter apostol szavaival köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. "Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok."

„Meglepetés vendégként” a régi barát, lelkésztárs Pluhár Gábor hirdette az Igét Jer. 18:1-10 és 31:31-34 valamint Jn 12:20-26 alapján. Jeremiás jelképes cselekedetein keresztül arra hívta fel figyelmünket, hogy Jeremiás próféta a maga korában egyfajta reformációt indított el népe között. Azt hangsúlyozta, hogy meg kell újulnia, mássá kell lenni Izráel népének. Ne a külsőségekhez kötődjön a hit, hanem váljon belső meggyőződéssé. Kiemelte azt is, hogy nagy felelősség, kihívás egy közösség vezetőjének, vezetőinek lenni. Hálát kell adni az Úristennek a tíz év szolgálatért, a gyülekezettel együtt megtett közös útért, az áldásokért! "Szelíden, alázatosan vannak itt közöttünk a lelkészeink!"- avatta be meglátásába a gyülekezetet a régi barát és szolgatárs.

Szabó Márton, a gyülekezet gondnoka köszöntő szavaiban a kerek évfordulókra hívta fel a figyelmet: „500 év,450 év,400 év,10 év. A reformáció, a tiszántúli reformátusság, az első presbitérium Magyarországon és a lelkészeink évfordulóit takarják e számok.” Majd a 118. zsoltár első versével köszöntötte az ünneplő gyülekeztet: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart a szeretete.” Fontosnak tartotta, hogy békességben ment végbe minden cselekedet, szolgálat, sok kiscsoport indult el gyülekezetünkben az elmúlt évtized alatt. Hála legyen mindezért. Megköszönte a lelkészházaspár hűségét és szorgalmát.

A Baltazár Dezső Református Általános Iskola munkatársai és diákjai nevében Balláné Bodai Judit igazgatónő 5 Mózes 31:8. versével és ajándékkal köszöntötte a lelkészeket. Végül a presbitérium és a gyülekezet a 135.Zsoltárt énekelve adott hálát.

Loment Péter lelkipásztor válaszában megköszönte az évek során kapott sok szeretetet, lelkesítést, áldáskívánásokat. Lomentné Szopkó Tünde lelkipásztor rövid történetekkel emlékezett az elmúlt 10 évre. Szavaiban hangsúlyozta, hogy "Isten adott minket egymásnak” Jézus szavai helyezte a szívünkre: "Nem rejthető el a hegyen épített város."

Barakné Horváth Eszter presbitert kérdeztem meg, hogyan látja lelkipásztoraink szolgálatát.

„Hálát adhatunk az Úrnak, hogy ők kerültek ide. A közösség építésre nagyon odafigyelnek, példa erre a minden korosztályt átölelő sok, jól működő kiscsoport. Az igét könnyen érthető módon, hitelesen, felszabadultan, természetesen hirdetik. A gyülekezeti táborok nagyon közösség formálóak. A lelkészeken kívül nagyon sokat köszönhetünk még a három lányuknak is. Aktív résztvevői a táboroknak, a kézműves és ifis foglalkozásoknak. Az ifibe sok fiatalt vonzottak be személyes jelenlétükkel, Katinka a Bárka gyülekezeti zenekart is erősíti."

Végül egy személyes tapasztalattal hadd zárjam! Amikor egy nehéz, válságos élethelyzetben voltam, amely a családom tagjait is megrendítette, lelkészeink nem ítélkezve, de szeretetteljesen bátorítottak és hívtak a gyülekezet felé.

Tardi Mártonné
gyülekezeti tag

0
0
0
s2smodern

Design by: www.diablodesign.eu