Hajdúvidéki Református Egyházmegye 

+36 52 370 169 

 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.

Gyülekezetek

Oktatás

Idősgondozás

Börtönmisszió

Bálint napi koncert

| |
Írta: Administrator

takacs nikolas 20160214

 

Istenszeretet - Hazaszeretet

| |
Írta: Administrator

 

Istenszeretet- Hazaszeretet

Második alkalommal szervezte meg Regionális Református Ifjúsági Napját a Nyíracsádi Református Egyházközség. A november 21-i találkozón a szervezőkkel együtt több mint nyolcvanan vettek részt. A fiatalok és kísérőik nem csak a hajdúvidéki, hanem a debreceni egyházmegyéből is érkeztek, név szerint Kabáról, Hajdúböszörményből, Hajdúhadházról, Kismarjáról, Pocsajból, Nyírmártonfalváról, Nyírábrányból, debreceni-nagyerdei és a helyi, nyíracsádi gyülekezetekből.

A találkozó központi témája idén az Istenszeretet- Hazaszeretet volt. Komor Csaba úgy véli minden időben aktuális téma az, hogy az Istent szeretjük, és az, hogy hogyan viszonyulunk a hazánkhoz. A Nyíracsádi Református Egyházközség lelkipásztora szerint ezt a két fogalmat sokan nem kapcsolják össze, mert a hazaszeretetről nem szívesen beszélnek. Éppen ezért az ifinap egyik célja az volt, hogy megértsék a fiatalok; hogy ha az Isten jelen van az életükben, akkor ott van az otthonuk, ahol az Úr van.

A találkozó délelőttjén az énektanulás és az áhítat után, ugyanebben a témakörben tartott interaktív előadást Sajtos Szilárd százados, tábori lelkész, aki kiemelte, hogy bár lehet, most nem foglalkoztatják a fiatalokat ezek a kérdések, de később találkoznak velük, éppen ezért fontos minden időben beszélni ezekről a témákról. A debreceni MH. 5 Bocskai István Lövészdandár református tábori lelkésze kifejtette, hogy szüksége van az egyháznak, a nemzetnek a fiatalokra. „Jó generációra van szükség, olyanra, aki hajlandó szembenézni a múlttal és az aktuális kérdésekre válaszokat adni és így ezzel képes a jövőt felépíteni, a tanítást pedig kis mikrokörnyezetben, kistelepüléseken lehet elkezdeni, mert ez az egyház mandátuma”- hangsúlyozta Sajtos Szilárd.

Az előadás után tánctanítás és táncház várta a fiatalokat. Veres Dóra tánctanár, néptáncos elmondta, hogy örömmel tapasztalta, hogy ezen a találkozón motiváltak voltak a fiatalok és nem kellett noszogatni őket, pedig nem ez a jellemző, mert sokan szégyellik a néptánc tanulást, amely szintén a hazaszeretetre nevelés eszköze volt a találkozón. Komor Csaba kifejtette, hogy öröm volt látni, hogy fogékonyak voltak a fiatalok.

A tánctanulás után kézműves foglalkozás és imaséta várta a résztvevőket. Az utóbbi program az elcsendesedésnek, az imádkozásnak adott teret, nyolc állomáson keresztül az Istenszeretet- Hazaszeretet témakörében, míg a kézműveskedést választók adventi koszorút, gyertyadíszeket és karácsonyi hűtő mágnest készíthettek.

A Regionális Református Ifjúsági Nap délután három órakor ért véget, a résztvevők többsége pedig jelezte, hogy már várja a jövő évi találkozót!

Buzás Borbála

Fotók: Vida Máté

ifinap-acsad2

ifinap-acsad3

ifinap-acsad4

ifinap-acsad5


II. Nyíracsádi Református Regionális Ifinap

| |
Írta: Administrator

ifinap acsd002

Pályázat

| |
Írta: Administrator

A Református Pedagógiai Intézet pályázatot hirdet  "Oktatási segédanyagok fejlesztése" címmel.

I. A pályázat kiírásának előzménye

2012-ben elfogadásra került egy új hit- és erkölcstan kerettanterv, melyhez 2015. június 30-ig elkészültek az 1-3, 5-7. évfolyam tankönyvei és munkafüzetei, valamint középiskolai kísérleti modulok. A hittanoktatás hatékonyabb segítése érdekében a taneszközökhöz tartozó tanári segédletek a www.refpedi.hu oldalon, kizárólag Interneten elérhetőek. A tanári segédletek további fejlesztésének részeként, a 21. századi kihívásokra reagálva az RPI digitális eszközökkel szeretné bővíteni a segédanyagok tárházát.

II. A célkitűzés

A cél olyan digitális, a hit- és erkölcstan oktatásban használható anyagok létrehozása és azok adatbázisban való megjelenítése, amelyek segítik a szemléltetést, kiegészítést, órai tanulásirányítást, illetve a tanulók számára otthoni feldolgozásra kiadhatóak.

III. Pályázni többféle módon lehet:

 • Olyan elkészült tananyaggal, mely kompatibilis a Református hit- és erkölcstan tantervvel (2012,RPI), illetve a már elkészült hit- és erkölcstan taneszközökkel.
 • Egy adott évfolyamra/ modulra vonatkozó elkészült elektronikus segédlettel.
 • Digitális feladatbank egy adott témakörhöz (évfolyamhoz vagy egy évfolyamon belül egy tematikai egységhez).
 • Interaktív táblára készült/ készülő taneszközök anyagával vagy tervével.

Pályamunkák benyújthatóak a következő kategóriákban:

 • Kisfilm, 5- 15 perc terjedelemben. Elfogadott formátum: mp4, awi, vmw.
 • PPT adott évfolyam leckéihez, középiskolai modulokhoz (akár egy leckéhez is beküldhető, de javasolt legalább egy tematikai egység/projekt kiválasztása az adott évfolyamból/modulból).
 • Saját készítésű, jogtiszta fotógyűjtemény (min. 50-100 fotó). Elfogadott min. méret: 2920x2972px. Formátum: jpg
 • Egy adott évfolyamhoz/tematikai egységhez készült feladatbank, melynek a feladatai alkalmasak a következőkre: előző ismeretek felmérése, új ismereteket elsajátítása, ismétlés, gyakorlás, összefoglalás, számonkérés, elmélyítés. Formátum: pdf.
 • Hit- és erkölcstan órán használható, interaktív táblán feldolgozható feladattár, melyek nem a hit- és erkölcstan munkafüzetekben található feladatok IKT feldolgozásai. Javasolt program: Promethean, Active Inspire.

IV. Pályázati feltételek

 • Minden benyújtandó pályázatnak a Református hit- és erkölcstan tanterv (2012,RPI) alapján kell elkészülnie.
 • Az elkészült és benyújtott segédanyagok csak rendezett, jogtiszta fényképeket és egyéb anyagokat tartalmazhatnak.
 • Az elkészült segédanyagokkal szemben elvárás a kreativitás, biblikusság, az adott korosztály vélhető és tipikus sajátosságainak figyelembe vétele, valamint a differenciált tanulásirányítás segítése.
 • Pályázhatnak iskolák, egyházközségek diák közösségei pedagógusuk szakmai irányításával, illetve lelkipásztorok, hittanoktatók, vallástanárok önállóan és munkaközösségben is.
 • A pályázatra munka benyújtásával a pályázó engedélyezi, hogy a nyertes munkákat az RPI nyilvánosan közzétegye. A közzététel előtt az RPI szakmai instrukciók alapján részleges javításokat kérhet a pályázótól.

V. A pályázat beadásának módja, határideje

A pályázat beadható elektronikusan és nyomtatott formában is. Ez utóbbi esetben kérjük csatolni a digitális segédletet egy CD-n.

E-mail útján: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postai úton: Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 1042, Viola utca 3-5.

A pályázatban kérjük az alábbi adatok megadását:

 • Pályázó neve.
 • Pályázatra benyújtott mű/művek címe/megnevezése.
 • Pályamunkában által feldolgozott évfolyam/modul/tematikai egység megnevezése.

A pályázat beadási határideje: 2015. november 5.

A benyújtott pályázattal kapcsolatos értesítési határidő: 2015. december 1.

VI. Értékelési szempontok
Formai értékelési szempontok:

 • A pályamű a feltételekben szereplő formátumban szerepel.
 • A benyújtott pályamunka jogtisztasága nyomon követhető.

Szakmai értékelési szempontok:

 • A pályamunka kompatibilis az MRE hit- és erkölcstan (2012,RPI) tantervével és kapcsolódó taneszköz családjával, tehát az oktatásban felhasználható.
 • Az értékeléskor figyelembe vesszük a munka kidolgozottságát, pedagógiai felhasználhatóságát, közvetíteni kívánt üzenetét.
 • A benyújtott pályamunka figyelembe veszi annak a korosztálynak a vélhető és tipikus valláspedagógiai és fejlődés lélektani sajátosságait, amely számára készült.
 • Református szemléletmód.

VII. A pályázat díjazása

A legsikeresebb, hit- és erkölcstan oktatásában használható pályamunkákat az RPI a következő összeghatárokon belül díjazza a benyújtott munka típusának, számának és minőségének megfelelően, kategóriánként:

Pályamunka típusa

Nyertes munka díjazása

Kisfilm

30.000 Ft

PPT

leckénként 1500 Ft

Fotógyűjtemény

50 fotó: 4000 Ft.

Feladatbank

5 feladatonként 1000 Ft

Interaktív táblán feldolgozható feladattár

Leckénként: 2000 Ft, min. 3-5 feladat egy lecke

 

Parókiaszentelés Hajdúsámsonban

| |
Írta: Administrator

 

Parókiaszentelés Hajdúsámsonban

35 év után ismét parókiaszentelésre gyűltek össze a hívek szeptember 13-án, Hajdúsámsonban. A Petőfi utcai ház megáldása után az ünnepség istentisztelettel folytatódott a helyi templomban. Az alkalmon a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét.

„Nem véletlenül illeszkedik egy Petőfi utcai ház megáldásának alkalma istentiszteleti rendbe” - mondta prédikációja elején Fekete Károly. „Az áldás megtörtént, imádkoztunk a házért és utána idejöttünk a templomba, hogy ezt az áldást folytassuk és hiszem, hogy el is nyerjük. Az áldás értékét a gyülekezet tudja a legjobban”- fogalmazott a Magyarországi református Egyház Zsinatának alelnöke, aki hozzátette: az áldás nem valami ráadás, kiegészítés, hanem a legfontosabb dolog, mert áldás nélkül élni szörnyűség. Kiemelte, hogy aki nem értékeli az áldás „árfolyamát”, az nincs tisztában a jelentőségével. Isten áldása nélkül minden hiábavalóság. A keresztény gyülekezetnek az áldás éppen ezért eredendő szükséglet, mert élettér, biztonság, nyugalom, boldogulás származik belőle.

Az igehirdetés után Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese köszöntötte a jelenlévőket, valamint felolvasta Szabó József egykori hajdúsámsoni lelkipásztor és Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztor jókívánságait. 

Ezt követően a környékbeli lelkipásztorok egy- egy igével mondtak áldást a gyülekezetre, majd a város vezetése nevében Dandé Lászlóné alpolgármester mondott beszédet, amelyben kiemelte, hogy több éves álom vált valóra a parókiának megvásárolt ingatlannal, amely gyülekezeti összefogással jött létre. „Ez az összefogás példaértékű kell, hogy legyen a település számára”- hangsúlyozta Dandé Lászlóné.

Tulipán Tamás művész feladata volt, hogy a cshs1aládi házat parókiára utaló jelzéssel lássa el. Nyolcágú csillagot javasolt, de a presbitérium a templomtornyon lévő tízágú csillagot választotta. Az oromdíszt Tulipán Tamás megtervezte és az ünnepségen mondott beszédében kifejtette, hogy azért a csillagot választotta, mert a mi csillagunk maga Jézus Krisztus. „Templomot azért építünk, hogy Krisztust magasba emeljük a világ előtt, parókiát pedig azért, hogy lehozzuk Őt az emberek közé”- mondta Tulipán Tamás.

A hálaadó alkalom végén a hajdúsámsoni gyülekezet lelkipásztora mondott köszöntő beszédet. Lovász Krisztián kifejtette, hogy 1980. október 5-e után újra parókiaszentelésre gyűlhettek össze Hajdúsámsonban és ezzel egy nagy álma teljesült a gyülekezetnek. Az álom beteljesüléséhez egy ismeretlen adakozó adott lendületet, aki még 2014 februárjában 15 millió forintot adományozott az egyházközségnek erre a célra. Ehhez az összeghez járult hozzá a Tiszántúli Református Egyházkerület még 10 millió forinttal. Az új parókia megépítése helyett egy családi házat vásárolt a gyülekezet, amely beszédes ház a lelkipásztor szerint. „Hirdeti, hogy ezt a földet száz évvel ezelőtt is sok imádság szentelte és sok izzadság tisztította. Hirdeti az érzékeny nagylelkűséget és az összefogás erejét, az újrakezdés lehetőségét, valamint figyelmeztet arra, hogy imádságainkban kérjük Istenünket, hogy ne csak lakjunk, hanem éljünk is az Ő általa kijelölt helyen”- hangsúlyozta Lovász Krisztián.

Buzás Borbála


hs10


hs27


hs41

 

Első tanévét nyitotta a református gimnázium Hajdúnánáson

| |
Írta: Administrator

 

Első tanévét nyitotta a református gimnázium Hajdúnánáson

Első tanévét nyitotta meg egyházi iskolaként a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium gimnáziumi része. Az augusztus 31-én megtartott tanévnyitón a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét.

Fekete Károly kiemelte: „A hajdúnánási református közoktatási intézmények tanévnyitója ma történelmi jelentőségű, mert 67 év után újra megnyithatja kapuit a Hajdúnánási Református Gimnázium. 398 éves múltja, a Tiszántúli Református Egyházkerület iskolatörténetébkorosi2en elfoglalt helye és a Debreceni Református Kollégiumhoz kötődő viszonya nagy elkötelezés. Hála és öröm van a szívünkben, hogy eljött ez a mai nap, de ez a múlt kötelez is. Hogy mire kötelez, abban igazít el bennünket Isten igéje: „A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.” (2Tim 1,14) Miért is fontos ez? A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke prédikációjában kifejtette, azért, mert a hajdúnánási templomban és az iskoláitokban nem bóvlit, leértékelt holmit, selejtet vagy illegálisan beszerzett árut kínálnak, hanem az értékálló, egészséges, legális, krisztusi evangéliumot, keresztyén ismeretet és életre szóló tudást. Olyan kincs van a birtokukban, amelyre alapozható a jövendő, és átörökítésre érdemes, hogy a következő kincskereső nemzedék ne legyen kifosztott, érték- és tekintélyválsággal küszködő generáció.

A gimnázium 1656-ban kezdte meg működését a Debreceni Református Kollégium partikulájaként. Az iskolát 1948-ban államosították. A szakközépiskolai osztályokat 1962-ben indították el. A növekvő gyermeklétszám miatt az épületet folyamatosan bővítették, így ma már egy ó és egy új épületszárnyról is beszélhetünk.

A Hajdúnánási Református Egyházközség ez év januárjában jelentette be igényét az intézmény gimnáziumi részének átvételére. A jelenlegi oktatás átszervezés, amely szerint külön választották a szakközép és szakiskolákat a gimnáziumoktól, könnyebben lehetővé tette a fenntartó váltást.

A gimnázium egyházi fenntartásba kerülését a szülői munkaközösség, a diákok, a diákönkormányzat és a pedagógusok több mint 70 százaléka támogatta. A szülők döntő többsége a változás mellett döntött, így a gimnázium csaknem 360 tanulója, 12 osztályban 6 és 4 osztályos képzési formában kezdi meg a Hajdúnánási Református Egyházközség fenntartásában a 2015/2016-os tanévet, az iskola ó épületszárnyában. Az érintettek mellett az Önkormányzat is támogatja az iskolát, segítségképpen a működtetési és technikai szükségeket továbbra is magára vállalja, ahogy tette azt, amíg Klik tartotta fent az intézményt.

Gacsályi Gábor, a Hajdúnánási Református Egyházközség lelkipásztora beszéde elején felolvasta azt a határozatot, amelyet a tanévnyitó napján kapott meg a gyülekezet: ”A Hajdúnánási Református Egyházközség kérelme alapján a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium megkezdését 2015. szeptember első napjától engedélyezem”. A lélekben, szellemben növekedő ember, gyönyörködik az Isten által teremtett világ rendjében. Az Úr adja meg a növekedés örömét a diákoknak- mondta a hajdúnánási gyülekezet lelkésze, aki beszéde végén köszönetet mondott többek között a diákoknak, szülőknek, a helyi önkormányzatnak és az egyházkerületnek, hogy segítettek abban, hogy több mint 60 év után újra egyházi iskolaként működhet a helyi gimnázium.

A tanévnyitón a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium igazgatója, kifejtette: „Az iskolák az egyház veteményeskertjei”. Gömöri József kiemelte, hálás azért, hogy a szülők többsége támogatta a fenntartóváltást és gyermekeit beíratta a református gimnáziumban. „Remélem nem fogunk egymásnak csalódást okozni”- mondta az igazgató, aki bízik benne, hogy a leendő elsősök szeretettel gondolnak majd vissza a középiskolai évekre az érettségi után.

A gimnázium mellett az általános iskola és óvoda 21. tanévét is megnyitották. Az iskolában több mint 250, míg az óvodában 80 gyermekről gondoskodnak ebben a tanévben.

Az általános iskola igazgatója Szabóné Marth Éva évnyitó beszédében kiemelte, hogy az ősi református elemi iskolának 399. évében járnak, ilyen nagy múltú az az intézmény, amelynek örökösei a gyermekek. Kifejttette, hogy lassan már hagyomány, hogy minden évben elmondják: az újralapítás óta folyamatosan nő a gyermeklétszám, idén 52 első osztályos kezdi meg tanulmányait az intézményben.

Az ünnepi istentiszteleten az első tanévét kezdő gimnáziumnak felajánlott egy iskolazászlót az egyházkerület nevében Fekete Károly. A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke az új zászló elkészültéig a régi rúdjára kötött egy szalagot, amelyen: „A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által” (2Tim 1,14) olvasható, mint a gimnáziumnak ajánlott vezérige.

Buzás Borbála

 korosi3


korosi14


korosi6


Bibliai barangolások

| |
Írta: Administrator

bibliai barangolasok 20150926

 

Bolyki Balázs koncertje

| |
Írta: Administrator

Bolyki A2 01

 

Design by: www.diablodesign.eu