Hajdúvidéki Református Egyházmegye 

+36 52 370 169 

 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.

Gyülekezetek

Oktatás

Idősgondozás

Börtönmisszió

Beregdarócon jártunk…

| |
Írta: Szabadi Árpád

A Hajdúvidéki Református Egyházmegye Nevelési – Oktatási Intézményvezetőinek találkozójára, 2017. október. 15-17. között került sor Beregdarócon. Harmadik alkalommal kaptunk lehetőséget a vezetett intézményeinkkel kapcsolatos kérdések, nehézségek, örömök megosztására. A beregdaróci együttlétünk egy vezetői továbbképzésnek, tréningnek tekinthető. Áldott vezetésben volt részünk a két nap során, hiszen egy nagyszerű, Isten által elhívott tréner által tanulhattunk. Dr. Szarka Miklós ref.lelkipásztor, pár- és családterapeuta, mentálhigiénikus szakember világított rá a témára, amit boncolgattunk a képzés során.

Reformáció hete Hajdúnánáson

| |
Írta: Szabadi Árpád

Mit tett Isten Hajdúsámsonban?

| |
Írta: Szabadi Árpád

Mintegy 30 millió forintból újították fel a hajdúsámsoni templom tornyát, 13 hónap alatt. Az összeget pályázat nélkül, adományokból, felajánlásokból gyűjtötték össze. Október 22-én tartott hálaadó istentiszteletet, ebből az alkalomból, a Hajdúsámsoni Református Egyházközség. 

Ködös és hideg vasárnap délután volt, amikor az ünnepi istentiszteletre gyülekeztek a hajdúsámsoni református templomban a hívek. A szemek és a mosolyok azonban melegséget, jókedvet és derűt árasztottak. Hálaadó szívekkel és lelkekkel telt meg a templom, ahol az ünnepi alkalmon Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese hirdetett igét. Szabadi Árpád prédikációjában rámutatott: ahol külső építkezés van, ott belső, lelki épülés is tapasztalható, Isten népének szívében, és az Ő közösségében.

Az igehirdetést követően Lovász Krisztián, a Hajdúsámsoni Református Egyházközség lelkipásztorának beszámolóját – azaz inkább bizonyságtételét - hallgathatta meg az ünneplő gyülekezet. Régi álma volt a közösségnek a torony felújítása, anyagi forrása azonban nem volt rá. A lelkipásztor elmondta, az első lökést 2013-ban kapták, amikor Bölcskei Gusztáv püspök, a németországi Gustav Adolf Werk Alapítvány 5,4 millió forintos támogatását a templom felújítására irányította. Ezt követte két család felajánlása, szerettük temetése kapcsán, jótékonysági koncert, a Tiszántúli Református Egyházkerület 3,5 millió forintos, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye 1 millió forintos, majd Hajdúsámson önkormányzatának 2 millió forintos felajánlása. Pénzt, ingatlant, munkát ajánlottak fel a gyülekezet tagjai de sokan mellé álltak a felújításnak olyanok is, akik nem tartoznak a közösséghez. Több, mint 8 millió forint gyűlt így össze.

Reformáció ünnepe Hajdúböszörményben

| |
Írta: Szabadi Árpád

„Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni!” – regionális ifinap Nyíracsádon

| |
Írta: Szabadi Árpád

Negyedik alkalommal rendezte meg a Nyíracsádi Református Egyházközség október 14-én a Nyíracsádi Református Regionális Ifinapot, a helyi művelődési házban. Az idei alkalmon mintegy 80-an vettek részt, Nyírábrány, Hajdúsámson, Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Debrecen, Ottomány, és Érmihályfalva gyülekezeteiből. Áhítat, zenés dicsőítés, előadás, táncház, kézműves foglakozás és imaséta segítette a fiatalokat közelebb kerülni a Teremtőhöz.

„Jöjj! Erre Péter kiszállt a hajóból, és a vízen járva Jézus felé tartott.” (Mt 14,29) – szólt az Ige a fiatalokhoz a napkezdő áhítat elején. Igemagyarázatában Komor Csaba református lelkipásztor arra buzdította a gyülekezetet, hogy merjen mindenki kilépni a saját „hajójából”, megszokott környezetéből, lépjenek ki komfortzónájukból, mert így juthatnak csak közelebb a Teremtő Istenhez. Így teljesíthetjük be, amit az Úr ránk bízott, a parancsainak megtartása mellett, az ige hirdetését, saját életünkön keresztül. Az élet több területén, mind lelki, mind testi értelemben, fohászkodhatunk így az Úrhoz: „Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni!”

Lélekszüret

| |
Írta: Szabadi Árpád

Csípős hajnalok, a reggeli ködön átszűrődő nap sejtelmes fényei, késő délután a kéményekből az ég felé nyújtózkodó füst illata, a léptek alatt a száraz falevelek suttogása, a napról napra változó színes kép, melyet az őszi erdő fest, az éretten mosolygó szőlőszemekről lecseppenő hajnali harmat. Mindenhol otthagyja lábnyomát az ősz.

Emlékszem, amikor gyermekkoromban összegyűlt az egész család a nagyszülőknél, szüretelni. A felnőttek jókedvűen beszélgettek, mi, gyerekek önfeledten játszottunk, szaladgáltunk. Emlékszem a kis puttonyra, amit a hátunkra vehettünk. Sorról sorra jártuk a szőlőt, és szedtük, no és persze ettük a fényesen csillogó, hívogató, érett fürtöket a kellemesen simogató őszi napfényben. És a nap végére nem csak a ládák teltek meg, hanem a szívek és lelkek is. A kellemes fáradtságérzés mellé beférkőzött mindenki lelkébe az a megnyugtató melegség, amit a beszélgetések, nevetések, az együtt töltött idő hozott magával. A szőlő mellett ezt is mindenki hazavitte magával, és táplálkozott belőle. A gyümölcs nagy részéből pedig a nagyszülőknél hosszú, türlemes, gondos és fáradtságos munkával bor készült. Emlékszem a pince hordó és bor illatára. Emlékszem nagypapámra a lopóval, amikor valakinek kóstolót adott. Mire az érett szőlőből bor lett, mind gazdagodtunk. Talán felsorolni sem lehet, hogy mi mindennel. Hol vannak ma a nagy családi, baráti szüretek? Hol vannak a közösségek? Aki foglalkozik is szőlővel, napszámosokkal szüreteltet.

Egy évtizednyi közös szolgálat

| |
Írta: Szabadi Árpád

Hálaadás Hajdúböszörményben

2017.szeptember 17-én ünnepi hálaadó istentiszteleten vehettünk részt a Hajdúböszörmény Bocskai téri templomban. Loment Péter és Lomentné Szopkó Tünde lelkész házaspár 10 éves hajdúböszörményi szolgálatáért adtunk hálát. Ez alkalomból Pluhár Gáborné Szücs Enikő iskolalelkész Péter apostol szavaival köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. "Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok."

„Meglepetés vendégként” a régi barát, lelkésztárs Pluhár Gábor hirdette az Igét Jer. 18:1-10 és 31:31-34 valamint Jn 12:20-26 alapján. Jeremiás jelképes cselekedetein keresztül arra hívta fel figyelmünket, hogy Jeremiás próféta a maga korában egyfajta reformációt indított el népe között. Azt hangsúlyozta, hogy meg kell újulnia, mássá kell lenni Izráel népének. Ne a külsőségekhez kötődjön a hit, hanem váljon belső meggyőződéssé. Kiemelte azt is, hogy nagy felelősség, kihívás egy közösség vezetőjének, vezetőinek lenni. Hálát kell adni az Úristennek a tíz év szolgálatért, a gyülekezettel együtt megtett közös útért, az áldásokért! "Szelíden, alázatosan vannak itt közöttünk a lelkészeink!"- avatta be meglátásába a gyülekezetet a régi barát és szolgatárs.

Családi nap Hajdúböszörményben

| |
Írta: Szabadi Árpád

Minek a nő? Minek a férfi? Minek a házasság? Minek a család? Minek a nemzet? Ezekre a kérdésekre keresték a választ többek között szeptember 23-án, azon a családi napon, amit a hajdúböszörményi Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központban tartottak. A délelőtt az intézmény, a délután pedig  a fenntartó, a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség családi napja volt. A rendezvényt uniós forrásból, az Új Széchényi Terv (EFOP-1.3.5.-16-2016-00836) keretéből finanszírozták.

Hideg, esős napra ébredt Hajdúböszörmény szeptember 23-án reggel. Az időjárás borús hangulata azonban a legkevésbé sem nyomta rá bélyegét a Kálvin téri gyülekezet és a szociális otthon közös családi napjára. Az épületben és az udvaron felállított sátorban zajlott az élet, jókedvű gyülekezeti tagok beszélgetése töltötte be a teret, az otthon dolgozói pedig derűsen sürögtek-forogtak, biztosítva, hogy minden zökkenőmentesen menjen ezen a napon.

Design by: www.diablodesign.eu