Hajdúvidéki Református Egyházmegye 

+36 52 370 169 

 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.

Gyülekezetek

Oktatás

Idősgondozás

Börtönmisszió

Keresztyén vezetők a missziói parancs küldetésében

| |
Írta: Szabadi Árpád

(A Hajdúvidéki Református Egyházmegye kezdeményezését szeretettel osztjuk meg a református hálózatban szolgáló testvérekkel.)

2017. október. 15-17. között immár harmadik alkalommal hívta össze Nt. Szabadi Árpád esperes úr és Nt. Gacsályi Gábor lelkipásztor egyházmegyei tanügyi előadó a Hajdúvidéki Református Egyházmegye köznevelési intézményeinek vezetőit lelki-szakmai együttlétre.

Elsőként  2017. májusában Balmazújvároson, második alkalommal 2017. augusztus végén Hajdúnánáson került sor a találkozóra. Itt született meg az a gondolat, hogy a vezetők számára kiemelten missziói lelki alkalmakra is szükség van a szakmai programok mellett.

Sokan megtapasztaltuk már egyházi oktatási intézményeket járva, hogy amint belépünk egy református intézménybe, érezzük a légkörben Isten erőterét, azt a légkört, amit a világiak is megfogalmaznak, bár nem értik, hogy mi történik velük. Sajnos megtapasztaltuk már azt is, hogy ha nem láttuk volna, hogy ki van írva a táblára, a református iskola „védjegy” bizony nem hinnénk el, hogy egyházi iskolában vagyunk, mert a sem a működésben, sem a beszédben, sem a légkörben semmi jelét nem tapasztaljuk annak.

Az egyházmegyei vezetés nem titkolt célja, hogy szeretnék mélyebben megismerni a református köznevelési intézmények vezetőinak keresztyén szemléletét, elhívását, missziói törekvéseit.

Kettős alapkőletétel, gazdag és nemes adomány Hajdúnánáson

| |
Írta: Szabadi Árpád

Ó, Urunk, mi Urunk! /Mily felséges a te neved az egész földön, /az égen is megmutattad fenségedet! /Gyermekek és csecsemők szája által is /építed hatalmadat ……” (Zsolt.8,2-3)

2017. október 27. olyan nap volt Hajdúnánás városa és a Református Egyházközség életében, amihez csak a 8. zsoltár szavai méltóak, amikor is rácsodálkozhatunk Isten kegyelmére, a Teremtő nagyságára.

Egy napon kettős alapkőletétel kevés település és még kevesebb gyülekezet életében adatott eddig. Isten a gyermekek által is építi hatalmát. Előbb a Hajdúnánási Református Általános Iskola tagintézményeként 2011 óta működő Óvoda új épületének alapkőletételére, majd a 2015-ben újra egyházközségi fenntartásba került Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium új tornatermének alapkőletételére került sor.

„Munkáskezek által mi felépítjük ezt az óvodát - Deo volente - , Önök pedig kedves óvónők,  dajkák, szülők töltsék meg lélekkel, Krisztusi szeretettel.”

„Reménységünk szerint hamarosan felépül a tornaterem, mi pedig azért imádkozunk, hogy a fiatalok teste és lelke egyaránt erősödjék.” - a Hajdúnánási Református Egyházközség vezető lelkipásztora e szavakkal szólt a gyülekezethez.

Nagytiszteletű Gacsályi Gábor igei üzenetében Istenbe vetett hittel, reménységgel és szeretettel mindkét kapszulába az alábbi igét helyezte el az utókornak: „Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” ( I. Kor. 3.11.)

Kabai Reformátusok

| |
Írta: Szabadi Árpád

„Kabai Reformátusok” címmel kiállítás nyílt a kabai
Gonda Ferenc Városi Könyvtárban.

2017. október 30-án, a Reformáció 500. évfordulójának előestéjén Sohajdáné Csoma Zsuzsanna református lelkész megnyitó beszédének kezdetén a 78. zsoltárból idézett:

„Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt.

Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait.” (3-4. és 6-7.vers)

Az ige alapján utalt arra, hogy a „Kabai Reformátusok” elnevezés nem csupán a ma élő református embereket, a ma közösséget és erőt alkotó református gyülekezetet jelenti, hanem az elmúlt évtizedek, évszázadok kabai református polgárait, mindazokat, akiket mi őseinknek mondunk. Szüleink, nagyszüleink, dédapáink, dédanyáink hagyatéka tekinthető meg a Könyvtárban szépen rendszerezett formában. Megköszönte a Könyvtár vezetőjének és dolgozóinak a fáradtságot nem kímélő, gondos, szívből jövő gyűjtő és előkészítő munkát, mellyel megvalósították ezt a kiállítást. Felhívta a figyelmet arra, hogy múlt tárgyai nem csupán múltunkhoz tartoznak, mert jelenleg is élő és ható Kabán a Református Egyház, a Református Gyülekezet.

Gyökértől a faragásig - Formálni és formálódni

| |
Írta: Szabadi Árpád

Eltékozolt élet az, amely nem ismeri fel tálentumait, nem tudja, hogy mit vehet rajta, és mit adhat általa – mondja Nyári István fafaragó. A mester a Nyírmártonfalvai Református Egyházközség tagja, hitét és magyarságát egyszerre éli meg az ősi mesterségben.   

Nyírmártonfalva a Gúthi-erdő szélén áll, rengeteg fa van. Ha kimegyünk az erdőbe, olyan, mintha a templomba lépnénk be, mindenkit megérint az Úr. Ott azonnal érződik, hogy van Felettünkvaló – vallja Nyári István. A fafaragó mesterrel a nyírmártonfalvai általános iskolában ültem le beszélgetni, ahol igazgatóhelyettes, hiszen foglalkozása tanító. Amikor arról kérdezem, honnan jött a fafaragás iránti szeretete, azt meséli, nagyapja erdész volt és ezermester, akit ugyan nem ismert, de saját bevallása szerint, tőle örökölte a fa iránti vonzalmát. Már gyermekként is jó kézügyessége volt, az iskolapadból kikerülve azonban egy ideig nem foglalkozott a fával.

Tálentumainkat nem temethetjük el, így később újból kézbe vette ezt a nemes anyagot, és faragni kezdte. Először szekrényeket készített, majd kisfiának egy vasútmodell-pályát. Szeretett volna azonban jobban elmélyülni a szakma rejtelmeiben, ezért beiratkozott egy budapesti népi játék és kismesterség szakoktató képzésre. Itt minden szakmát meg kellett kicsit ismerni, így férfiként hímeztem, csipkét vertem, de nemezeltem is – meséli mosolyogva Nyári István. Bodajkra jártak táborozni, ahol elmondása szerint sokkal több és szebb munkát tudott készíteni, hiszen itt csak az alkotásra koncentrált. Jó volt a közösség is, a táborokban kovácsolódott össze a csapat. Azt meséli, egymásra is hatottak a szakmák, sokszor tanácsot is kértek a tanulótársaiktól.

„Ti sok verebecskénél drágábbak vagytok”

| |
Írta: Szabadi Árpád

Rendkívüli Közgyűlést tartott a Hajdúvidéki Református Egyházmegye október 28-án, a Balmazújvárosi Református Általános Iskola aulájában. A közgyűlésre azért volt szükség, mert Takács Tamás lelkipásztor és Takács Tamásné lelkésznő nyugdíjba vonulásával több tisztség is megüresedett az egyházmegyében.

„Ne féljetek tehát, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.” Máté evangéliuma alapján hirdette Isten igéjét Somogyi László, a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség lelkipásztora, a közgyűlés elején. A lelkész rámutatott, mi emberek értékesek vagyunk, de értékünket a megváltás adja. Istent és az Ő értünk tett áldozatát kell szem előtt tartanunk, mert csak az a maradandó, amit Isten dicsőségére cselekszünk.

Szabadi Árpád, esperesi jelentésében hálát adott a reformáció 500. jubileumáért. Kitért arra, hogy a reformációnak milyen fontos szerepe van az életünkre, gyülekezeteinkre, egyházunkra nézve. Reformálódás vagy deformálódás, pusztulás vagy életre segítés – ez a legnagyobb kérdése napjaink reformációjának – mondta az esperes. Megerőtlenedett az egyház, amin csak Isten segítségül hívásával lehet változtatni. Szabadi Árpád rámutatott azokra a kezdeményezésekre, amelyek a jó utat jelenthetik: a „Hirdesd az Igét!” program a gyógyulást, a megújulást szolgálhatja, a Szentlélek segítségével. Az esperes hálát adott az egyházmegyében az erőn felül szolgáló lelkipásztorokért, hitoktatókért, templomok és más épületek felújításáért, a megújuló gyülekezetekért, és a bizonyságtételekért.

Beregdarócon jártunk…

| |
Írta: Szabadi Árpád

A Hajdúvidéki Református Egyházmegye Nevelési – Oktatási Intézményvezetőinek találkozójára, 2017. október. 15-17. között került sor Beregdarócon. Harmadik alkalommal kaptunk lehetőséget a vezetett intézményeinkkel kapcsolatos kérdések, nehézségek, örömök megosztására. A beregdaróci együttlétünk egy vezetői továbbképzésnek, tréningnek tekinthető. Áldott vezetésben volt részünk a két nap során, hiszen egy nagyszerű, Isten által elhívott tréner által tanulhattunk. Dr. Szarka Miklós ref.lelkipásztor, pár- és családterapeuta, mentálhigiénikus szakember világított rá a témára, amit boncolgattunk a képzés során.

Reformáció hete Hajdúnánáson

| |
Írta: Szabadi Árpád

Mit tett Isten Hajdúsámsonban?

| |
Írta: Szabadi Árpád

Mintegy 30 millió forintból újították fel a hajdúsámsoni templom tornyát, 13 hónap alatt. Az összeget pályázat nélkül, adományokból, felajánlásokból gyűjtötték össze. Október 22-én tartott hálaadó istentiszteletet, ebből az alkalomból, a Hajdúsámsoni Református Egyházközség. 

Ködös és hideg vasárnap délután volt, amikor az ünnepi istentiszteletre gyülekeztek a hajdúsámsoni református templomban a hívek. A szemek és a mosolyok azonban melegséget, jókedvet és derűt árasztottak. Hálaadó szívekkel és lelkekkel telt meg a templom, ahol az ünnepi alkalmon Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese hirdetett igét. Szabadi Árpád prédikációjában rámutatott: ahol külső építkezés van, ott belső, lelki épülés is tapasztalható, Isten népének szívében, és az Ő közösségében.

Az igehirdetést követően Lovász Krisztián, a Hajdúsámsoni Református Egyházközség lelkipásztorának beszámolóját – azaz inkább bizonyságtételét - hallgathatta meg az ünneplő gyülekezet. Régi álma volt a közösségnek a torony felújítása, anyagi forrása azonban nem volt rá. A lelkipásztor elmondta, az első lökést 2013-ban kapták, amikor Bölcskei Gusztáv püspök, a németországi Gustav Adolf Werk Alapítvány 5,4 millió forintos támogatását a templom felújítására irányította. Ezt követte két család felajánlása, szerettük temetése kapcsán, jótékonysági koncert, a Tiszántúli Református Egyházkerület 3,5 millió forintos, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye 1 millió forintos, majd Hajdúsámson önkormányzatának 2 millió forintos felajánlása. Pénzt, ingatlant, munkát ajánlottak fel a gyülekezet tagjai de sokan mellé álltak a felújításnak olyanok is, akik nem tartoznak a közösséghez. Több, mint 8 millió forint gyűlt így össze.

Design by: www.diablodesign.eu